Posádka

Michal Šeba

Umělec a autor základní myšlenky ACUO. Vystudoval Ateliér fotografie na VŠUP, a fotografii se také věnuje nejvíce. Rektorem oceněnou diplomovou práci prezentoval v Galerii Rudolfinum v rámci výstavy Double Fantasy. Společně se Stanislavem Abrahámem tvoří hudební projekt Data-live, který v září vydá své debutové album. Na střední škole studoval scénografii, a tak se jeho hlavní tři zájmy sešly v cípech modulu ACUO.

Inventor

www.michalseba.com

Vítězlsav Danda

Architekt a urbanista, od roku 2010 člen ateliéru Edit!. V průběhu svého profesního působení ve španělské Barceloně se začal cíleně zaměřovat na vztah člověka a urbánního prostředí. S kolegy aktuálně pracuje na rozmanitých projektech, od návrhu interiérů, rodinných a bytových domů, až po průmyslový areál.

Constructor

www.editarchitects.com

Stanislav Abrahám

Audiovizuální performer na cestě od sound-artu ke konceptualismu. Vedle zvukové tvorby se zaměřuje na multimediální instalace, video a intervenci do veřejného prostoru. Výchozím bodem jeho tvorby je snaha o naplňování principů intermediality, tak jak byla koncipována v šedesátých letech minulého století. Studuje obor Audiovizuální studia na FAMU v Praze, profesionálně se věnuje studiovému nahrávání a zvukové postprodukci v audiovizuální oblasti.

Engineer

www.stanislav-abraham.com

Michal Pustějovský

Již pátým rokem navštěvuje ateliér Nová média I na AVU v Praze pod vedením Prof. Markuse Huemera. Ve své tvorbě se zabývá především vztahem digitálního a analogového světa. Kombinacemi starých médií s novými, mediální archeologií a historií se, skrze současné technologie, snaží propracovat k elementárním principům člověka. Jeho instalace jsou charakteristické používáním minimálních technických prostředků, a tedy minimalizováním tzv. černých skříněk (black box). Pro generování obrazu většinou používá jednoduché mikročipy. Výstupem je široké spektrum médií, jakými jsou např. kresba, malba, socha, ale i interaktivní instalace, které mají většinou jeden společný princip – náhoda v různých formách.

Light Emitator

www.pustejovsky.net

Libor Štych

Původním povolám letecký mechanik. Práci se dřevem se věnuje dlouhodobě a realizuje v ní (nejen) své představy a návrhy užitého designu a nábytku. V letech 2010/2011 sbíral zkušenosti v oboru dřevěných konstrukcí na stavbách nízkoenergetických a pasivních domů systémem 2 by 4. V současné době studuje VŠO se zaměřením na dřevěné konstrukce a tvorbu nábytku.

Constructor

Matěj Bacovský

Technooptimista a průzkumník kyberprostoru. Je zakladatelem společností Neomarkethink, BIOPORT Creative Labs a BIOPORT Software Labs, ve kterých společně se svými kolegy tvoří kreativní koncepty, neomarketingové strategie, grafický design, webové a mobilní aplikace.

Technologist

http://www.bioport.cz